search

Бројање саобраћаја

Просечан годишњи дневни саобраћај

Све информације о просечном годишњем дневном саобраћају на јавним путевима I и II реда у Републици Србији можете преузети овде уколико одаберете таб са жељеном годином.

Све информације о просечном годишњем дневном саобраћају на јавним путевима I и II реда у Републици Србији можете преузети овде уколико одаберете таб са жељеном годином.

2016.

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IА реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IБ реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IIА реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IIБ реда

2015.

ico-adobe - Мрежа државних путева - распоред бројача саобраћаја и наплатних станица

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IB реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIB реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца

ico-adobe - Стопа раста просечног месечног дневног саобраћаја (ПМДС) за јул и август 2014.г/2015.г на одабраним локацијама

ico-adobe - Положај на мапи

2014.

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IIА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IIБ реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца

ico-adobe - Мрежа државних путева - Саобраћајно оптерећење у 2014.год.

ico-adobe - Мрежа државних путева - Распоред аутоматских бројача саобраћаја и наплатних станица у 2014.год.

2013.

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима II реда

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење у 2013.год.

2012.

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима II реда

2011.

Карта саобраћајног оптерећења у 2011.
ico-adobe - Карта саобраћајног оптерећења

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења - Магистрална путна мрежа

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења - Регионална путна мрежа

2010.

Karta saobraćajnog opterećenja u 2010.
ico-adobe - Kарта саобраћајног оптерећења

ico-adobe - Tабела саобраћајног оптерећења

2009.

Karta saobraćajnog opterećenja u 2009.
ico-adobe - Kарта саобраћајног оптерећења

ico-adobe - Tабела саобраћајног оптерећења

2008.

Karta saobraćajnog opterećenja u 2008.
ico-adobe - Kарта саобраћајног оптерећења

ico-adobe - Tабела саобраћајног оптерећења

2007.

Karta saobraćajnog opterećenja u 2007.
ico-adobe - Kарта саобраћајног оптерећења

ico-adobe - Tабела саобраћајног оптерећења

2006.

Karta saobraćajnog opterećenja u 2006.
ico-adobe - Kарта саобраћајног оптерећења

ico-adobe - Tабела саобраћајног оптерећења

2005.

Karta saobraćajnog opterećenja u 2005.
ico-adobe - Kарта саобраћајног оптерећења

ico-adobe - Tабела саобраћајног оптерећења

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602