30.09.16. - Радови на санацији моста на путу I B реда бр. 22 у Ушћу, преко реке Студенице

Радови се изводе у склопу редовног одржавања мостова на путевима I реда.
Након редовног прегледа моста и уочених оштећења наплављен је Елаборат са предложеним мерама санације.
Радови се изводе под саобраћајем.
Почетак извођења: 09.09.2016.године
Позиције које се изводе: заштита продужних носача моста, проширење моста са леве и десне стране, израда бетонских плоча преко моста, замена коловозне конструкције, замена дилатације и лежишта и проширење пешачких стаза.

Штампа