Градска карта

Градска карта логоЈП Путеви Србије лого град Београд

Споразумом између ЈП "Путеви Србије" и Града Београда, грађанима општине Младеновац, Гроцка и Сопот омогућено је ослобађање од плаћања накнаде за одређене деонице ауто-пута у зависности од места пребивалишта корисника.

Градска карта се издаје физичким лицима која имају пребивалиште у градским општинама: Младеновац, Сопот и Гроцка, а која у власништву имају путничко моторно возило које припада првој категорији возила. Право на добијање Градске карте имају и сви чланови породице који имају пребивалиште на адреси власника Градске карте, под условом да користе исто возило. Градска карта зависи од места пребивалишта подносиоца захтева и важи искључиво за релацију која је на њој наведена и унутар ње. Одлуком Скупштине града Београда утврђено је да корисник може имати само једну градску карту.  

Власник градске карте обавезан је да приликом укључења на ауто-пут узме магнетну картицу из дистрибутера за издавање картица, те је при искључењу са ауто-пута преда инкасанту заједно са градском картом на увид.

Документација потребна за издавање Градске карте:

  •  Попуњен захтев
  • Фотокопија личне карте (за личне карте са чипом, одштампани подаци)
  • Одштампани подаци који су садржани у чипу саобраћајне дозволе
  • Фотографија подносиоца захтева, резолуције 450x530px у електронској форми на CD-у
  • Доказ о уплати на рачун ЈП "Путеви Србије" број: 105-4681-51 први примерак налога за уплату
  • Приликом подношења захтева за замену градске карте, корисник је у обавези да врати претходну (стару) градску карту.

Пример уплатнице:

 Gradska karta uplatnica

Захтев за издавање Градске карте уз пратећу документацију можете упутити поштом или донети лично на адресу: ул. Устаничка, бр. 64/5 спрат, Београд 11050

За све додатне информације о условима коришћења Градске карте можете контактирати наш Кориснички центар.


Штампа