search

Радне биографије извршних директора

Радне биографије извршних директора

ico-adobeБиљана Вуксановић - Извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој

ico-adobeГоран Томић - Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове

ico-adobeЗоран Стојисављевић - Извршни директор Сектора за одржавање државних путева I и II реда

ico-adobeБранка Зец - Извршни директор Сектора за економско финансијске и комерцијалне послове

ico-adobeЗоран Пешовић - Извршни директор Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају

ico-adobeГордана Суботички-Ђорђевић - Извршни директор Сектора за инвестиције

ico-adobeМиленко Цаковић - Извршни директор Сектора за наплату путарине

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602