search

Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем

Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем

Право на бесплатан пролазак аутопутем остварују особе са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о путевима (Службени гласник РС, бр. 41/18).

Власник дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем обавезан је да приликом укључења на ауто-пут узме магнетну картицу из дистрибутера за издавање картица, те је при искључењу са ауто-пута преда инкасанту заједно са дозволом за бесплатан пролазак ауто-путем  на увид.

Дозвола за бесплатан пролазак ауто-путем за особе са инвалидитетом

Dozvola za besplatan prolazak auto-putem za osobe sa invaliditetom

Ова дозвола издаје се уз одговарајући захтев и обавезну пратећу документацију. Захтев у име малолетног лица, подноси законски заступник.

Овде можете преузети Захтев за добијање дозволе за бесплатан пролазак

 

Уз захтев обавезно је достављање следеће документације: 

 • Решење нaдлежне институције Републике Србије у којем је изражен степен телесног оштећења (80% или више процената телесног оштећења, односно особа код којих је утврђено телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета 60% или више процената). Решење мора да буде општег типа или издато у сврху добијања дозволе за бесплатан пролазак аутопутем
  - Фотокопија Решења издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
  - Фотокопија Решења издатог од стране надлежног центра за социјални рад или општинског секретаријата за друштвене делатности
  - Фотокопија Решења издатог од стране Националне службе за запошљавање
  - Фотокопија Решења надлежног општинског органа или управе за борачко-инвалидску заштиту - за војне инвалиде (ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде и цивилне инвалиде рата)
 • Очитана или копија саобраћајне дозволе (обе стране) за возило у власништву особе са инвалидитетом
 • Копија личне карте особе са инвалидитетом на увид, односно извод из матичне књиге рођених за малолетна лица
 • Фотографија особе са инвалидитетом, резолуције 450x530 пиксела, у електронској форми путем мејла на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на ЦД-у
Важна напомена:
Решење о утврђивању инвалидитета мора бити оверено код јавног бележника (нотара), односно у суду или општини. 

 

 

 

 
Приликом замене Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем, потребно је доставити:

 • Фотокопију саобраћајне дозволе (обе стране) за возило у власништву особе са инвалидитетом
 • Лична карта особе са инвалидитетом на увид, односно извод из матичне књиге рођених за малолетна лица
 • Стару дозволу за бесплатан пролазак аутопутем
 • Решење о степену инвалидитета, односно уверење надлежне институције издато у сврху добијања дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем

Захтев за добијање или замену дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем можете поднети путем поште или лично на следеће адресе:

 • Путем поште на адресу: 11000 Београд, ул. Булевар краља Александра, бр. 282
 • Лично на адресе: 11000 Београд, ул. Устаничка, бр. 64/5 спрат и 11000 Београд, ул. Љубе Чупе, бр.5

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602