search

Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем

Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем

Право на бесплатан пролазак ауто-путем остварују особе са инвалидитетом и организације које окупљају особе са инвалидитетом у складу са чланом 24. Закона о јавним путевима (Службени гласник РС, бр. 101/05 i 123/07).

Дозвола за бесплатан пролазак ауто-путем за особе са инвалидитетом

Dozvola za besplatan prolazak auto-putem za osobe sa invaliditetom

Ова дозвола издаје се уз одговарајући захтев и обавезну пратећу документацију. Захтев у име малолетног лица, односно лица лишеног пословне способности подноси законски заступник.

Овде можете преузети Захтев за добијање дозволе за бесплатан пролазак

 

Уз захтев обавезно је достављање следеће документације: 

 • Решење надлежне институције о степену инвалидитета, односно уверење надлежне институције издато у сврху добијања дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем
  - Фотокопија Решења издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
  - Фотокопија Решења издатог од стране надлежног центра за социјални рад или општинског секретаријата за друштвене делатности
  - Фотокопија Решења издатог од стране Nacionalne službe za zapošljavanje
  - Фотокопија Решења надлежног општинског органа или управе за борачко-инвалидску заштиту - за војне инвалиде (ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде и цивилне инвалиде рата)
 • Фотокопија саобраћајне дозволе (обе стране) за возило које користи особа са инвалидитетом
 • Фотокопија личне карте особе са инвалидитетом, односно извод из матичне књиге рођених за малолетна лица.
 • Уколико возило није власништво особе са инвалидитетом потребно је да власник возила достави копију личне карте
 • Фотографија особе са инвалидитетом, резолуција 450x530 пиксела, у електронској форми на CD-у.
Важна напомена:
Решење о утврђивању инвалидитета мора бити оверено у суду или општини. 

 

 

 

 

Дозвола за бесплатан пролазак ауто-путем за организације које окупљају особе са инвалидитетом 

Dozvole za besplatan prolazak

Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем важи за возила свих категорија, регистрованих на  организацију која подноси захтев.  
Дозвола важи током текуће календарске године.
Захтев се подноси у слободној форми уз обавезну пратећу документацију:

  • Извод из Агенције за привредне регистре
  • Фотокопија саобраћајне дозволе

 Захтев за добијаље Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем можете поднети:

   • електронским путем на маил адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
   • путем поште на следеће адресе:  11000 Београд, ул. Булевар краља Александра, бр. 282 и 11000 Београд, ул. Љубе Чупе, бр.5
   • лично на адресу: 11000 Београд, ул. Устаничка, бр. 64/5 спрат

 

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602