Овлашћени дистрибутери - списак продајних места

  • PREPAID СИСТЕМ

Услуге продаје уређаја и допуна за ЕНП-електронску наплату путарине у prepaid систему обавља се у пословницама ЈП „Путеви Србије“: Устаничка 64/5, Београд, Аутопут бб, Београд, Краља Петра Првог 28а, Нови Сад, као и код овлашћених дистрибутера: 

АМСС АГЕНЦИЈА ДОО, ТЕХНОООП, НИС АД, ГАЗПРОМ, OMV SRBIJA DOO, САВЕЗ ВОЗАЧА СРБИЈЕ, SINEZA CONSULTING DOO, ПУТНЕ ТАКСЕ СРБ ДОО, ЛУКОИЛ СРБИЈА АД, PETROL DOO, BALKAN LOGISTIC CARGO DOO, MILETIĆ KOMERC DOO, MOL SRBIJA DOO, RADUN AVIA DOO, EURO PETROL DOO, EKO SERBIA DOO, DUDA INVEST DOO, JUGOEXSIM DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DOO, DS-24 ASIST DOO, AUTO TAG RAFAELO DOO и ALLYES DOO.

  • POSTPAID СИСТЕМ 

Услуге продаје уређаја и закључивање уговора за ЕНП-електронску наплату путарине са корисницима postpaid система обавља се у пословницама ЈП „Путеви Србије“ и код овлашћених дистрибутера:

АМСС АГЕНЦИЈА ДОО, ТЕХНО-КООП, НИС АД, PETROL DOO, САВЕЗ ВОЗАЧА СРБИЈЕ, ПУТНЕ ТАКСЕ СРБ ДОО, SINEZA CONSULTING DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DОО, JUGOEXSIM DOO и ALLYES DOO.

Списак и мапу продајних места (са контакт подацима) овлашћених дистрибутера можете наћи овде:

ico-adobe - Списак продајних места (са контакт подацима) овлашћених дистрибутера

Мапа продајних места овлашћених дистрибутера:

 

Штампа