Електронска наплата путарине - ЕНП

ETC - Elektronska naplataЕлектронска наплата путарине-ЕНП представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом уређаја за ЕНП за одгварајућу категорију возила. 

ЕНП омогућава:

Возачи који користе ЕНП пролазе наплатном саобраћајном траком кроз наплатну рампу без заустављања. Трансакција се изводи аутоматски, између уређаја за ЕНП, који је смештен са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и посебног комуникационог система кратког домета са антеном инсталираног поред ЕНП наплатне саобраћајне траке. Корисник електронске наплате путарине је у обавези да прати упутство за постављање и коришћење уређаја за ЕНП.

Наплатне станице на којимa није могуће извршити допуну уређаја за ЕНП су: Змајево (оба смера), Фекетић (оба смера), Бачка Топола (оба смера), Жедник (оба смера), Врбас смер Суботица-Београд.

Електронску наплату путарине може да користи свако правно и физичко лице, које закључи уговор са ЈП „Путеви Србије", односно купи уређај за ЕНП на неком од овлашћених дистрибутивних места. Уређаји за ЕНП су доступни у prepaid и postpaid систему, као и у виду већ конфигурисаних ЕНП пакета који су доступни на појединим дистрибутивним местима.

ЕНП уређај који је конфигурисан у 1. категорији (путничка возила) може да се пренесе и користи у било ком путничком возилу, без обзира на власништво и регистарске ознаке. За све остале категорије уређај за ЕНП је непреносив.