search

ЕНП-ТАГ

Електронска наплата путарине - ЕНП

ETC - Elektronska naplata

Електронска наплата путарине-ЕНП представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом ТАГ уређаја за одгварајућу категорију возила. 

ЕНП омогућава:

  • пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
  • једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
  • комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја

Возачи који користе ЕНП пролазе наплатном саобраћајном траком кроз наплатну рампу без заустављања. Трансакција се изводи аутоматски, између ТАГ уређаја (Transfer Automatic Gadget), који је смештен са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и посебног комуникационог система кратког домета са антеном инсталираног поред ЕНП наплатне саобраћајне траке. Корисник електронске наплате путарине је у обавези да прати упутство за постављање и коришћење ТАГ уређаја.

На наплатним станицама у Републици Србији обезбеђена је најмање једна наплатна саобраћајна трака за ЕНП. ЈП „Путеви Србије", задржава право да у случају максималног повећања интезитета саобраћаја, спроводи комбиновани режим наплате путарине. Електронска наплата путарине се не користи на наплатним станицама: Дољевац село и Брестовац (деоница Ниш-Лесковац).

Електронску наплату путарине може да користи свако правно и физичко лице, које закључи уговор са ЈП „Путеви Србије", односно купи ТАГ уређај на неком од овлашћених дистрибутивних места. ТАГ уређаји су доступни у prepaid и postpaid систему, као и у виду већ конфигурисаних ТАГ пакета који су доступни на појединим дистрибутивним местима.

ТАГ уређај који је конфигурисан у 1. категорији (путничка возила) може да се пренесе и користи у било ком путничком возилу, без обзира на власништво и регистарске ознаке. За све остале категорије ТАГ уређај је непреносив.

 

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602