search

Корпоративне вести

23.03.17. Грађевинске фирме и предузећа за путеве раде пуном паром

Након упозорења Потпредседнице Владе Србије, Проф. др Зоране Михајловић и налога ЈП ,,Путеви Србије“, све грађевинске фирме и предузећа за путеве која раде на рехабилитацији и изградњи путева у Републици Србији раде пуним капацитетом и користе повољне временске услове како би испоштовали уговорене рокове, уверили су се Путеви Србије приликом данашње контроле.

Видео материјал, изјава генералног директора ПЗП "Крагујевац“ Љубише Живковића и фотографије са градилишта на деоници Баточина – Крагујевац можете преузети са интернет презентације ЈП ,,Путеви Србије“.

Видео материјал и изјава генералног директора ПЗП ,,Крагујевац“ Љубише Живковића
Линк: Видео материјал

Фотографије радова на деоници Баточина – Крагујевац
Линк: Фотографије

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602