КОНКУРС ДЕЧЈИХ ЦРТЕЖА „ЧУДЕСНА ШУМА“

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ ЗАПОСЛЕНИ У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, У ОРГАНИЗАЦИЈИ КАБИНЕТА НАШЕ ФИРМЕ ОБЈАВЉУЈЕ СЕ КОНКУРС ДЕЧЈИХ ЦРТЕЖА НА ТЕМУ 

ЧУДЕСНА ШУМА

СВА ДЕЦА УЗРАСТА ДО 12 ГОДИНА МОГУ СВОЈ ЦРТЕЖ ДА ДОСТАВЕ КАБИНЕТУ ОД 1. НОВЕМБРА ДО 20. НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ.

МАЛА УМЕТНИЧКА ДЕЛА МОГУ ДА БУДУ ПОСЛАТА ПОШТОМ НА АДРЕСУ БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282, 11000 БЕОГРАД, СА НАЗНАКОМ

КОНКУРС ДЕЧЈИХ ЦРТЕЖА,

ИЛИ ПРЕДАТА У КАБИНЕТ ОД СТРАНЕ ПОНОСНИХ РОДИТЕЉА.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

  1. СТВАРАЛАЧКА ТЕХНИКА ЈЕ ОСТАВЉЕНА НА ВОЉУ МАЛИМ УМЕТНИЦИМА
  2. ФОРМАТ ТРЕБА ДА БУДЕ А4 ИЛИ А3
  3. У ПРИЈАВИ КОЈУ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ УЗ ЦРТЕЖ МОРА ДА СТОЈИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТА, ГОДИШТЕ, ЗАТИМ ИМЕ РОДИТЕЉА ЗАПОСЛЕНОГ У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, СА НАЗНАКОМ У КОМ СЕКТОРУ ЈЕ ЗАПОСЛЕН, И БРОЈ ТЕЛЕФОНА РОДИТЕЉА
  4. НА САМОМ ЦРТЕЖУ НЕ ПИСАТИ ПОДАТКЕ ДЕТЕТА, НИТИ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЦРТЕЖОМ. СВЕ ШТО ЈЕ ПОТРЕБНО –ПОДАТКЕ ОДЕТЕТУ ИЛИ ТЕМИ - ПИСАТИ ИСКЉУЧИВО НА ПОЛЕЂИНИ ЦРТЕЖА!

НАЈКАСНИЈЕ ДО 1. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ КОМИСИЈА ЋЕ ОБЈАВИТИ РЕЗУЛТАТЕ КОНКУРСА.

ЖЕЛИМО ДЕЦИ ДОБРУ ЗАБАВУ И ПУНО УЖИВАЊА!!!


Штампа