search

Добра

14.05.18. Јавна набавка бр. 149/2017 - Заштитне кутије за ТАГ уређаје
09.05.18. Јавна набавка бр. 24/2018 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије
09.05.18. Јавна набавка бр. 25/2018 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
03.04.18. Јавна набавка бр. 122/2017 - Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање
03.04.18. Јавна набавка бр. 114/2017 - Набавка хардвера и системског софтвера за сервер – клијент архитектуру новог РДБ система
15.03.18. Јавна набавка бр. 73/2017 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама
28.02.18. Јавна набавка бр. 191/2017 - Опрема за комуникационо - управљачке центре - фаза I
09.02.18. Јавна набавка бр. 66/2017 - Оптимизација IT мреже ITS-a - фаза I
09.02.18. Јавна набавка бр. 175/2017 - Проширење и унапређење енергетске мреже ITS-а - фаза I
06.02.18. Јавна набавка бр. 58/2017 - Потрошни материјал и делови опреме ITS-a
31.01.18. Јавна набавка бр. 131/2017 - Електро - потрошни материјал
31.01.18. Јавна набавка бр. 130/2017 - Браварско - домарски потрошни материјал
22.01.18. Јавна набавка бр. 4/2018 - Електрична енергија
19.01.18. Јавна набавка бр. 129/2017 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице
19.01.18. Јавна набавка бр. 128/2017 - Хардверска опрема за сектор
16.01.18. Јавна набавка бр. 157/2017 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација - по функционалним групама
16.01.18. Јавна набавка бр. 45/2017 - Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја
05.01.18. Јавна набавка бр. 111/2017 - Блиндирана возила за превоз новца
07.12.17. Јавна набавка бр. 29/2017 - Проширење и унапређење бежичне комуникационе мреже ITS-a - фаза I
07.12.17. Јавна набавка бр. 127/2017 - Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради «Беомедицине»

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602