search

Добра

02.06.17. Јавна набавка бр. 65/2017 – Радне униформе
01.06.17. Јавна набавка бр. 12/2017 - Папирне магнетне картице
17.05.17. Јавна набавка бр. 16/2017 - Успостава RR линка на траси петља Добановци - петља Остружница
17.05.17. Јавна набавка бр. 131/2016 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација – по функционалним групама
19.04.17. Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
22.03.17. Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1
24.02.17. Јавна набавка бр. 157/2016 – Светлећи панои – ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова – Суботица
12.01.17. Јавна набавка бр. 126/2016 - Опрема за оперативни и надзорни центар
14.12.16. Јавна набавка бр. 119/2016 - ХТЗ опрема
24.11.16. Јавна набавка бр. 45/2016 - Ситан инвентар за техничко – домарско одржавање
23.11.16. Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа
23.11.16. Јавна набавка бр. 102/2016 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије
22.11.16. Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже фаза 2
13.10.16. Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама
11.10.16. Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метеоролошких података
27.09.16. Јавна набавка бр. 41/2016 - Основна средства за заштиту од пожара, ознаке обавештења, упозорења, забрана и обележавајући прслуци
02.09.16. Јавна набавка бр. 108/2016 – Електрична енергија
16.08.16. Јавна набавка бр. 86/2016 – Нафтни деривати за службена возила
11.07.16. Јавна набавка бр. 23/2016 - Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе: Сектора за наплату путарине, Сектора за инвестиције и РЦ «Север»
11.07.16. Јавна набавка бр. 22/2016 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602