search

Добра

24.11.17. Јавна набавка бр. 126/2017 - Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења
17.11.17. Јавна набавка бр. 76/2017 - Опрема за мониторинг центар
17.11.17. Јавна набавка бр. 139/2017 - Новогодишњи пакетићи за децу радника
13.11.17. Јавна набавка бр. 13/2017 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне карте
30.10.17. Јавна набавка бр. 164/2016 - Опрема за интеграцију података са апликација ITS у просторну базу података и WEB портал ITS-a – фаза 1
23.10.17. Јавна набавка бр. 112/2017 - Комби возила за превоз запослених
20.10.17. Јавна набавка бр. 151/2016 - Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја
17.10.17. Јавна набавка бр. 134/2017 - Oпрeмa и aпликaциje PMI систeмa - фaзa II
15.09.17. Јавна набавка бр. 57/2017 - Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора „Добановци“ до „ТП Ласта“ (пролаз кроз Београд)
22.08.17. Јавна набавка бр. 91/2017 - Нафтни деривати за службена возила
04.07.17. Јавна набавка бр. 69/2017 – Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)
23.06.17. Јавна набавка бр. 39/2017 - Набавка заменских камера за видео надзор - фаза I
15.06.17. Јавна набавка бр. 41/2017 - Набавка софтвера за аутоматску централу при Информативном центру и софтверског модула посебне намене
02.06.17. Јавна набавка бр. 65/2017 – Радне униформе
01.06.17. Јавна набавка бр. 12/2017 - Папирне магнетне картице
17.05.17. Јавна набавка бр. 16/2017 - Успостава RR линка на траси петља Добановци - петља Остружница
17.05.17. Јавна набавка бр. 131/2016 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација – по функционалним групама
19.04.17. Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
22.03.17. Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1
24.02.17. Јавна набавка бр. 157/2016 – Светлећи панои – ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова – Суботица

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602