search

Добра

16.01.18. Јавна набавка бр. 157/2017 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација - по функционалним групама
16.01.18. Јавна набавка бр. 45/2017 - Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја
05.01.18. Јавна набавка бр. 111/2017 - Блиндирана возила за превоз новца
07.12.17. Јавна набавка бр. 29/2017 - Проширење и унапређење бежичне комуникационе мреже ITS-a - фаза I
07.12.17. Јавна набавка бр. 127/2017 - Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради «Беомедицине»
05.12.17. Јавна набавка бр. 81/2017 - Касе за новац и сигурносни ормани за новоизграђене наплатне станице Београд - Суботица
04.12.17. Јавна набавка бр. 80/2017 - ХТЗ опрема
01.12.17. Јавна набавка бр. 125/2017 - Ормарићи за инкасанте
01.12.17. Јавна набавка бр. 124/2017 - Столице за инкасанте
27.11.17. Јавна набавка бр. 110/2017 - Набавка путничких возила
24.11.17. Јавна набавка бр. 126/2017 - Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења
17.11.17. Јавна набавка бр. 76/2017 - Опрема за мониторинг центар
17.11.17. Јавна набавка бр. 139/2017 - Новогодишњи пакетићи за децу радника
13.11.17. Јавна набавка бр. 13/2017 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне карте
30.10.17. Јавна набавка бр. 164/2016 - Опрема за интеграцију података са апликација ITS у просторну базу података и WEB портал ITS-a – фаза 1
23.10.17. Јавна набавка бр. 112/2017 - Комби возила за превоз запослених
20.10.17. Јавна набавка бр. 151/2016 - Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја
17.10.17. Јавна набавка бр. 134/2017 - Oпрeмa и aпликaциje PMI систeмa - фaзa II
15.09.17. Јавна набавка бр. 57/2017 - Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора „Добановци“ до „ТП Ласта“ (пролаз кроз Београд)
22.08.17. Јавна набавка бр. 91/2017 - Нафтни деривати за службена возила

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602