search

Добра

25.10.16. Јавна набавка бр. 48/2016 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице
21.10.16. Јавна набавка бр. 100/2016 - Аларми „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора
17.10.16. Јавна набавка бр. 157/2015 - Потрошни материјал и делови опреме система за тунеле на обилазници око Београда
13.10.16. Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама
11.10.16. Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метеоролошких података
06.10.16. Јавна набавка бр. 74/2016 – Набавка и уградња ТК стуба на петљи Добановци
27.09.16. Јавна набавка бр. 10/2016 - Набавка доставних возила за техничку службу
27.09.16. Јавна набавка бр. 41/2016 - Основна средства за заштиту од пожара, ознаке обавештења, упозорења, забрана и обележавајући прслуци
26.09.16. Јавна набавка бр. 85/2016 – Опрема за мониторинг центар
05.09.16. Јавна набавка бр. 103/2016 – Инсталација променљиве вертикалне сигнализације
02.09.16. Јавна набавка бр. 108/2016 – Електрична енергија
22.08.16. Јавна набавка бр. 132/2015 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме
18.08.16. Јавна набавка бр. 77/2016 – Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице
16.08.16. Јавна набавка бр. 86/2016 – Нафтни деривати за службена возила
01.08.16. Јавна набавка бр. 80/2016 – Папирна галантерија (убруси и тоалет папир)
11.07.16. Јавна набавка бр. 23/2016 - Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе: Сектора за наплату путарине, Сектора за инвестиције и РЦ «Север»
11.07.16. Јавна набавка бр. 22/2016 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда
30.06.16. Јавна набавка бр. 47/2016 - Електро – потрошни материјал
30.06.16. Јавна набавка бр. 46/2016 - Браварско – домарски потрошни материјал
14.06.16. Јавна набавка бр. 66/2016 - Папирне магнетне картице

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602