search

Добра

03.02.16. Јавна набавка бр. 113/2015 - Опрема за комуникационо повезивање са удаљеним ИТС објектима
01.02.16. Јавна набавка бр. 47/2015 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа
27.01.16. Јавна набавка бр. 40/2015 - Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења
25.01.16. Јавна набавка бр. 29/2015 - ХТЗ опрема за техничку службу
22.12.15. Јавна набавка бр. 99/2015 – Инсталација променљиве вертикалне сигнализације
17.12.15. Јавна набавка бр. 119/2014 - Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система – Фаза 1
17.12.15. Јавна набавка бр. 117/2014 - Проширење елемената ИКС – спољна опрема и радови на комуникационом повезивању – надзорни центар
15.12.15. Јавна набавка бр. 134/2014 - Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација по функционалним групама
27.11.15. Јавна набавка бр. 126/2015 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему – штампаче
25.11.15. Јавна набавка бр. 132/2014 - Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена
25.11.15. Јавна набавка бр. 120/2014 - Спољна ИТС Опрема – Опрема за мониторинг – Фаза 1 – Опрема за управљање саобраћајем – Фаза 1
25.11.15. Јавна набавка бр. 91/2015 – Набавка осам службених возила
23.11.15. Јавна набавка бр. 97/2015 - Новогодишњи пакетићи за децу радника
20.11.15. Јавна набавка бр. 231/2014 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме
24.09.15. Јавна набавка бр. 248/2014 - Противпожарна заштита и обезбеђење тунела E70/E75 Обилазница Београд
22.10.15. Јавна набавка бр. 42/2015 - Светлећи панои - ценовници за затворени систем на наплатним станицама на деоници: Стара Пазова - Сириг
28.09.15. Јавна набавка бр. 24/2014 – Набавка четири агрегата за нове наплатне станице на деоници: Београд - Суботица
23.09.15. Јавна набавка бр. 90/2015 – Нафтни деривати за службена возила
23.09.15. Јавна набавка бр. 30/2015 - Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама
07.09.15. Јавна набавка бр. 31/2015 - Фиоке са чврстим дисковима за архивирање видео снимака

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602