search

Добра

24.11.16. Јавна набавка бр. 45/2016 - Ситан инвентар за техничко – домарско одржавање
23.11.16. Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа
23.11.16. Јавна набавка бр. 102/2016 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије
22.11.16. Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже фаза 2
13.10.16. Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама
11.10.16. Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метеоролошких података
27.09.16. Јавна набавка бр. 41/2016 - Основна средства за заштиту од пожара, ознаке обавештења, упозорења, забрана и обележавајући прслуци
02.09.16. Јавна набавка бр. 108/2016 – Електрична енергија
16.08.16. Јавна набавка бр. 86/2016 – Нафтни деривати за службена возила
11.07.16. Јавна набавка бр. 23/2016 - Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе: Сектора за наплату путарине, Сектора за инвестиције и РЦ «Север»
11.07.16. Јавна набавка бр. 22/2016 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда
30.06.16. Јавна набавка бр. 47/2016 - Електро – потрошни материјал
30.06.16. Јавна набавка бр. 46/2016 - Браварско – домарски потрошни материјал
23.05.16. Јавна набавка бр. 19/2016 - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)
25.01.16. Јавна набавка бр. 29/2015 - ХТЗ опрема за техничку службу

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602