search

Добра

17.10.17. Јавна набавка бр. 134/2017 - Oпрeмa и aпликaциje PMI систeмa - фaзa II
15.09.17. Јавна набавка бр. 57/2017 - Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора „Добановци“ до „ТП Ласта“ (пролаз кроз Београд)
22.08.17. Јавна набавка бр. 91/2017 - Нафтни деривати за службена возила
04.07.17. Јавна набавка бр. 69/2017 – Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)
23.06.17. Јавна набавка бр. 39/2017 - Набавка заменских камера за видео надзор - фаза I
15.06.17. Јавна набавка бр. 41/2017 - Набавка софтвера за аутоматску централу при Информативном центру и софтверског модула посебне намене
02.06.17. Јавна набавка бр. 65/2017 – Радне униформе
01.06.17. Јавна набавка бр. 12/2017 - Папирне магнетне картице
17.05.17. Јавна набавка бр. 16/2017 - Успостава RR линка на траси петља Добановци - петља Остружница
17.05.17. Јавна набавка бр. 131/2016 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација – по функционалним групама
19.04.17. Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
22.03.17. Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1
24.02.17. Јавна набавка бр. 157/2016 – Светлећи панои – ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова – Суботица
12.01.17. Јавна набавка бр. 126/2016 - Опрема за оперативни и надзорни центар
14.12.16. Јавна набавка бр. 119/2016 - ХТЗ опрема
24.11.16. Јавна набавка бр. 45/2016 - Ситан инвентар за техничко – домарско одржавање
23.11.16. Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа
23.11.16. Јавна набавка бр. 102/2016 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије
22.11.16. Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже фаза 2
13.10.16. Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602