search

Добра

07.09.15. Јавна набавка бр. 39/2015 - Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд - Суботица
07.09.15. Јавна набавка бр. 32/2015 - Аларми "паник" тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора
04.09.15. Јавна набавка бр. 44/2015 - Ормарићи за инкасанте
01.09.15. Јавна набавка бр. 43/2015 - Столице за инкасанте
01.09.15. Јавна набавка бр. 45/2015 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије
07.08.15. Јавна набавка бр. 28/2015 - Папирне магнетне картице
07.08.15. Јавна набавка бр. 123/2014 - Инсталација променљиве вертикалне сигнализације
05.08.15. Јавна набавка бр. 34/2015 - Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације
23.07.15. Јавна набавка бр. 133/2014 - Опрема, уређаји и инсталације у зонама тунела - контролни - оперативни центри
07.07.15. Јавна набавка бр. 11/2014 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице
26.06.15. Јавна набавка бр. 17/2014 - Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама
26.06.15. Јавна набавка бр. 232/2014 - Опрема за оперативни центар и надзорни центар
26.06.15. Јавна набавка бр. 122/2014 - Потрошни материјал и делови опреме система за мониторинг и управљање саобраћајем
25.06.15. Јавна набавка бр. 62/2015 - Електрична енергија
19.06.15. Јавна набавка бр. 22/2014 - Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници: Београд - Суботица (НС Ковиљ, НС Марадик, НС Нови Сад-југ и НС Нови Сад-север)
02.06.15. Јавна набавка бр. 24/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на Коридору 10, аутопут E-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354,73 до km. 942+413,31
13.05.15. Јавна набавка бр. 54/2014 - Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"
24.04.15. Јавна набавка бр. 10/2014 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
24.03.15. Јавна набавка бр. 136/2014 - Модернизација управљачко информационих система у АОП-у (фаза - I)
24.03.15. Јавна набавка бр. 135/2014 - Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине АОП-а

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602