search

Добра

19.06.15. Јавна набавка бр. 22/2014 - Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници: Београд - Суботица (НС Ковиљ, НС Марадик, НС Нови Сад-југ и НС Нови Сад-север)
02.06.15. Јавна набавка бр. 24/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на Коридору 10, аутопут E-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354,73 до km. 942+413,31
13.05.15. Јавна набавка бр. 54/2014 - Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"
24.04.15. Јавна набавка бр. 10/2014 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
24.03.15. Јавна набавка бр. 136/2014 - Модернизација управљачко информационих система у АОП-у (фаза - I)
24.03.15. Јавна набавка бр. 135/2014 - Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине АОП-а
02.03.15. Јавна набавка бр. 53/2014 - Опрема за мониторинг центар
27.02.15. Јавна набавка бр. 15/2014 - Папирна галантерија (убруси, тоалет папир)
12.12.14. Јавна набавка бр. 30/2014 - Алат за техничку службу
11.12.14. Јавна набавка бр. 144/2014 - Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за наплату путарине
10.12.14. Јавна набавка бр. 148/2014 - Новогодишњи пакетићи за децу радника
27.11.14. Јавна набавка бр. 18/2014 - Набавка минералне воде, сокова, кафе, чаја и др. за потребе Сектора наплате путарине, Сектора за инвестиције и РС "Север"
27.11.14. Јавна набавка бр. 12/2014 - Обезбеђење воде за пиће
31.10.14. Јавна набавка бр. 16/2014 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда
27.10.14. Јавна набавка бр. 13/2014 - Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање
27.10.14. Јавна набавка бр. 9/2014 - Ситан инвентар за техничко - домарско одржавање
27.10.14. Јавна набавка бр. 8/2014 - Електро потрошни материјал
27.10.14. Јавна набавка бр. 14/2014 - Браварско - домарски потрошни материјал
09.10.14. Јавна набавка бр. 23/2014 - Комби возила за превоз радника до наплатних станица
19.09.14. Јавна набавка бр. 183/2014 - Електрична енергија

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602