29.10.18. Јавна набавка бр. 103/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица - Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке

29.10.18. Позив за подношење понуда

29.10.18. Конкурсна документација

26.11.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.11.18. Адендум бр. 1

26.11.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

21.01.19. Одлука о додели уговора

23.01.19. Обавештење о закљученом уговору