search

Радови

03.08.17. Јавна набавка бр. 32/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу ИБ реда бр. 23, Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка - вијадукт Чачак на км 609+800 до км 610+200

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602