search

Радови

03.10.17. Јавна набавка бр. 14/2016 - Радови на санацији црних тачака на раскрсници државних путева I-Б реда бр. 15 и II-А реда бр. 116 – кружна раскрсница у Новом Бечеју

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602