search

Радови

08.06.18. Појачано одржавање државног пута IБ 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре), од км 39+100 до км 52+900, Л=13,800 км RRSP/RRW-IB29PS/2018-02

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602