search

Радови

10.04.18. Јавна набавка бр. 170/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац km 320+400, мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602