search

Радови

18.10.17. Јавна набавка бр. 117/2017 - Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 203, Пазариште - Тутин - Ковачи од км 19+082 до км 19+142,81

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602