search

Радови

22.07.16. Јавна набавка бр. 55/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Плавна, клизиште Плавна на км 154+400

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602