search

Радови

22.07.16. Јавна набавка бр. 56/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Замна, клизиште Замна на км 163+300

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602