search

Радови

30.08.16. Јавна набавка бр. 31/2016 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 16, надвожњак преко железничке пруге Београд – Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602