search

Радови

05.09.16. Јавна набавка бр. 105/2016 – Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602