search

Радови

14.09.16. Јавна набавка број 28/2016 Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602