search

Радови

25.07.17. Јавна набавка бр. 63/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 21, деоница: Пожега - Ариље, мост преко реке Ђетиње - Лековића мост на km 2+187

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602