search

Радови

26.09.17. Јавна набавка бр. 84/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница I-Б реда бр. 13 са обилазницом око Зрењанина km 127+321

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602