search

Радови

27.06.18. Јавна набавка бр. 57/2018 - Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама аутопута: Ниш - граница са Републиком Македонијом, Ниш - граница са Републиком Бугарском и Обреновац - Прељина

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602