search

Радови

29.03.18. Појачано одржавање државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут), од км 0+554,86 до км 22+196,11 леви коловоз, од км 0+564,64 до км 22+229,16 десни коловоз, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IA3BK/2017-07

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602