search

Радови

30.03.18. Јавна набавка бр. 74/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу II-A реда бр. 187, деоница: Велика Дренова – Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602