search

Радови

30.05.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IА реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр. 1 Београд - Ниш са Смедеревом

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602