search

Радови

30.05.17. Јавна набавка бр. 48/2017 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 13, деоница: Кикинда - улаз у Башаид од км 85+600 до км 88+773

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602