search

Радови

30.05.18. Јавна набавка бр. 47/2018 - Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602