search

Радови

03.10.14. Javna nabavka br. 170/2014 – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu II-A reda broj 150, deonica: Đurinci – Sopot – Aranđelovac most preko reke Sopoćnice u Sopotu
01.10.14. Prethodno obaveštenje - Periodično održavanje državnog puta IIA reda broj 160, sanacija kolovozne konstrukcije Despotovac – Dvorište prema Resavici (Vražija bara), L=2,5km
23.09.14. Javne nabavke br. 212/2014 - Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 21, deonica: Šabac – Užička Požega, rehabilitacija mosta preko reke Tamnave u Koceljevi na km. 1+399
22.09.14. Javna nabavka br.163/2014 – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda br. 23, deonica: Nova Varoš – Prijepolje, most preko reke Bistrice („Bistrica 4“) na km. 297+840,43 do km. 297+904,34
17.09.14. Javna nabavka br. 188/2014 - Poboljšanje opasnog mesta – izrada kružnog toka na ukrštaju državnog puta IB reda broj 23 (ranije M-5) i državnog puta IIA reda broj 208 (ranije R-222) u Vrnjcima na km. 671+940
16.09.14. Javna nabavka br. 152/2014 - Izvođenje preostalih radova na petlji „Sever“ i završetak odvodnjavanja u okviru projekta autoputa E-75 (M-22), Beograd – Novi Sad: Lot 1.1 projektovanje i izgradnja autoputa
08.09.14. ЕБРД кредит - Рпојекат аутопута и обилазнице око Београда: Лот 4 - Рехабилитација аутопута E-75 од Малог Пожаревца до Раље (десна трака)
08.09.14. Javne nabavke br. 186/2014 - Rekonstrukcija državnog puta IB reda broj 38, deonica: Kruševac – Razbojna (Bruski put)

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602