search

Радови

19.07.16. Јавна набавка бр. 57/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 34, деоница: Доњи Милановац - Текија, клизиште Голубиње на км 122+010
19.07.16. Јавна набавка бр. 54/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 29, гранични прелаз са Црном Гором – Јабука – Пријепоље, у месту Равне на км 15+300
18.07.16. Јавна набавка бр. 30/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – преостали радови II део
01.07.16. Јавна набавка бр. 72/2016 – Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75
01.07.16. Појачано одржавање државног пута првог реда IБ 12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1, Реф. бр. Уговора: RRSP/RW-IB12KZR/2015-19
20.06.16. Јавна набавка бр. 7/2016 - Санацијa црних тачака на државном путу IБ реда бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174
14.06.16. Јавна набавка бр. 121-a/2015 - Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања на km 390+050
10.06.16. Јавна набавка бр. 63/2016 - Додатни радови на постављању расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима – Расвета источне обилазнице Крушевца
07.06.16. Јавна набавка бр. 59/2016 - Увођење отвореног система наплате путарине на новим наплатним станицама Прељина и Таково
13.05.16. Јавна набавка бр. 44/2016 - Побољшања државног пута II A реда бр. 137 Крупањ - Грачаница (Љубовија), деоница: Ракићи - Рамићи L=6,05km
11.05.16. Јавна набавка бр. 187/2014 – Периодично одржавање државног пута I Б реда број 38, Улица Благоја Паровића и Кнеза Милоша – кружни ток у Крушевцу
05.04.16. ЛОТ 5 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-А 2: Рехабилитација аутопута Е-75 – пролаз кроз Београд
05.04.16. Јавна набавка бр. 168/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 22, деоница: Велика Моштаница - Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак
05.04.16. Јавна набавка бр. 121/2015 – Санација клизишта на државном путу IБ реда број 22 деоница: Краљево – Ушће, место Пивница код Богутовачке бање на км 390+050 и клизишта на државном путу IIА реда број 181 деоница: Дракчићи – Пекчаница на км 14+400
24.03.16. Јавна набавка бр. 164/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 23, деоница: Нова Варош – Пријепоље, мост преко реке Бистрице (“Бистрица 8”)
24.03.16. Јавна набавка бр. 104/2015 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка – Нови Пазар км 461+944
17.03.16. Јавна набавка бр. 8/2016 – Појачано одржавање државног пута IIА реда број 113, деоница кроз Степановићево од км 26+261 до км 28+881 и деоница кроз Кисач од км 35+024 до км 36+641
04.03.16. Јавна набавка бр. 4/2016 - Увођење система за наплату путарине на деоници аутопута Владичин Хан – граница са БЈР Македонијом
01.03.16. Јавна набавка бр. 111/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I А реда бр. 1, надвожњак преко железничких пруга Београд - Ниш и Трупале - Поповац на km 813+159,15 десне траке ауто-пута и km 813+164,90 леве траке ауто-пута Е-75
12.02.16. Јавна набавка бр. 124/2015 - Санација два клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево–Косјерић од km 153+412 до km 153+456 и на km 154+168 и клизиште на државном путу IБ реда бр. 21 деоница Косјерић–Пожега, Каленић (Златна долина)

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602