search

Радови

06.03.18. Јавна набавка бр. 8/2018 Коридор 10 aутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од km 933+600 до km 942+413,31 и регулацији Јужн
19.02.18. Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), од км 26+680 до км 42+260, Л=15,580 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB21IR/2017-09
13.11.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда број 1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на km 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда број 1 Београд - Ниш
19.10.17. Јавна набавка бр. 32/2017 - Санација клизишта на државном путу IIА реда бр.258, деоница: Владичин Хан - Врање на км 17+917 и на км 18+187
18.10.17. Јавна набавка бр. 117/2017 - Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 203, Пазариште - Тутин - Ковачи од км 19+082 до км 19+142,81
16.10.17. Јавна набавка бр. 138/2017 - Обилазница око Новог Пазара, на државним путевима IБ реда бр. 22 и IIА реда бр. 203
03.10.17. Јавна набавка бр. 14/2016 - Радови на санацији црних тачака на раскрсници државних путева I-Б реда бр. 15 и II-А реда бр. 116 – кружна раскрсница у Новом Бечеју
26.09.17. Јавна набавка бр. 116/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере Добриновића и Барањска на km 123+502,42 у Зрењанину (код аутобуске станице)
26.09.17. Јавна набавка бр. 84/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница I-Б реда бр. 13 са обилазницом око Зрењанина km 127+321
04.09.17 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 118/2017 – Појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места С.Карловци) до км 142+400
22.08.17. Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 109/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи - Сјеница km 335+627
22.08.17. Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 108/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка - Нови Пазар km 461+944
03.08.17. Јавна набавка бр. 32/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу ИБ реда бр. 23, Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка - вијадукт Чачак на км 609+800 до км 610+200
01.08.17. Јавна набавка бр. 79/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу - кружни ток државног пута IБ реда бр. 23 и Доситејеве улице у Трстенику
25.07.17. Јавна набавка бр. 63/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 21, деоница: Пожега - Ариље, мост преко реке Ђетиње - Лековића мост на km 2+187
24.07.17. Јавна набавка бр. 71/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 12, деоница од км 153+861 (излазак из насељеног места Бегеч) до км 156+884 (улазак у насељено место Футог)
24.07.17. Јавна набавка бр. 15/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу IIА реда бр. 102 (на км 43+850) - кружна раскрсница у Молу
19.07.17. Јавна набавка бр. 33/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 23 - надвожњак у Краљеву
19.07.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IА реда број 1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда број 1 Београд - Ниш са Смедеревом
12.07.17. Јавна набавка бр. 13/2016 - Појачано одржавање коловоза раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 и улице Светосавске у Кикинди

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602