search

Радови

08.12.15. Јавна набавка бр. 139/2015 – Додатни радови на реконструкцији државног пута IБ реда број 38. деоница: Крушевац – Разбојна (Бруски пут) од км 72+934,97 до км 74+638,55, Л=1.703,58м
08.12.15. Јавна набавка бр. 120/2015 – Санација клизишта на државном путу II Б реда бр. 355, деоница: Чачак – Шиљковица, Цагање на км 13+200
19.11.15. Јавна набавка бр. 98/2015 - Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици Нови Сад - додатни радови
29.10.15. Јавна набавка бр. 66/2014 - Изградња кабловске инфраструктуре за потребе СМУСА - зона обилазница Београда
25.09.15. Јавна набавка бр. 165/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23, деоница: Коњевићи - Бељина, мост преко Западне Мораве
21.09.15. Јавна набавка бр. 81/2015 - Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару
21.09.15. Јавна набавка бр. 74/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23, деоница: Ужице-Златибор, Мачкат-Сушица, мост "Сушица"
17.09.15. Јавна набавка бр. 88/2015 - Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд
17.08.15. Јавна набавка бр. 82/2015 - Периодично одржавање државног пута I Б реда бр. 44 - раскрсница у Лесковцу од km. 848+737,65 до km. 849+296,94
17.08.15. Јавна набавка бр. 75/2015 - Реконструкција улице Светозара Марковића у Зајечару од km. 0+522,60 до km. 1+475,60, са прикључком на државни пут I Б реда број 36
17.08.15. Јавна набавка бр. 14/2015 - Периодично одржавање државног пута II А реда број 158, санација црних тачака (опасних места) - кружни ток у Лесковну на km. 221+449,40
20.07.15. Јавна набавка бр. 67/2015 - Ургентно одржавање објеката као последица поплава на локалном путу у општини Лозница, деоница: Карлаган - Драгинац - Рибарица, мост преко реке Јадар
20.07.15. Јавна набавка бр. 66/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I А реда број 1, мост преко реке Рача на km. 686+472 (десна трака)
24.06.15. Јавна набавка бр. 8/2015 - Демонтажа, транспорт и одлагање машинских постројења за обраду камена са КО Мала Копашница
23.06.15. LOT B3.2. Обилазница Београд, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице
18.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Изградња аутопута Е-75, Београд - Ниш - граница БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354.73 до km. 942+413.31
02.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Извођење радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354,73 до km. 942+413,31
29.05.15. Јавна набавка бр. 185/2014 - Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II А реда број 180, Гуча-Чачак (клизишта на локацији Јездина на km. 3+500,00)
29.05.15. Јавна набавка бр. 44/2014 - Монтажно - демонтажни објекат на наплатној станици "Нови Сад"
29.05.15. Јавна набавка бр. 167/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23 и I B реда број 21, деоница: Пожега- Ужице, надвожњак преко пруге и пута

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602