search

Радови

12.02.16. Јавна набавка бр. 118/2015 - Санација клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево – Косјерић од км 159+734 до км 159+770 и два клизишта на државном путу II-Б реда бр. 342 деоница Ваљево (Иверак) – Караула – Уб
13.01.16. ЛОТ 8 Пројектовање и изградња петље "Нова Пазова"
29.12.15. Јавна набавка бр. 140/2015 - Појачано одржавање државног пута II-А реда бр. 120, деоница: пролаз кроз Лаћарак од km 35+140 до km 39+962
28.12.15. Јавна набавка бр. 103/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи – Сјеница km 335+627,43
25.12.15. Јавна набавка бр. 162/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23, деоница: Нова Варош – Пријепоље, мост преко реке Бистрице („Бистрица 7“)
21.12.15. Јавна набавка бр. 147/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ ртеда број 12 Нови Сад – Зрењанин, деоница: Нови Сад – Каћ, продужени надвожњак
15.12.15. Јавна набавка бр. 119/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu II A reda br. 162, deonica: Petrovac - Svilajnac, Dubnica - Bobovo na km 105+760
08.12.15. Јавна набавка бр. 139/2015 – Додатни радови на реконструкцији државног пута IБ реда број 38. деоница: Крушевац – Разбојна (Бруски пут) од км 72+934,97 до км 74+638,55, Л=1.703,58м
08.12.15. Јавна набавка бр. 120/2015 – Санација клизишта на државном путу II Б реда бр. 355, деоница: Чачак – Шиљковица, Цагање на км 13+200
19.11.15. Јавна набавка бр. 98/2015 - Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици Нови Сад - додатни радови
29.10.15. Јавна набавка бр. 66/2014 - Изградња кабловске инфраструктуре за потребе СМУСА - зона обилазница Београда
25.09.15. Јавна набавка бр. 165/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23, деоница: Коњевићи - Бељина, мост преко Западне Мораве
21.09.15. Јавна набавка бр. 81/2015 - Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару
21.09.15. Јавна набавка бр. 74/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23, деоница: Ужице-Златибор, Мачкат-Сушица, мост "Сушица"
17.09.15. Јавна набавка бр. 88/2015 - Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд
17.08.15. Јавна набавка бр. 82/2015 - Периодично одржавање државног пута I Б реда бр. 44 - раскрсница у Лесковцу од km. 848+737,65 до km. 849+296,94
17.08.15. Јавна набавка бр. 75/2015 - Реконструкција улице Светозара Марковића у Зајечару од km. 0+522,60 до km. 1+475,60, са прикључком на државни пут I Б реда број 36
17.08.15. Јавна набавка бр. 14/2015 - Периодично одржавање државног пута II А реда број 158, санација црних тачака (опасних места) - кружни ток у Лесковну на km. 221+449,40
20.07.15. Јавна набавка бр. 67/2015 - Ургентно одржавање објеката као последица поплава на локалном путу у општини Лозница, деоница: Карлаган - Драгинац - Рибарица, мост преко реке Јадар
20.07.15. Јавна набавка бр. 66/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I А реда број 1, мост преко реке Рача на km. 686+472 (десна трака)

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602