search

Радови

26.12.16. Јавна набавка бр. 149/2016 – Додатни радови на изградњи аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31, регулација Јужне Мораве са притокама
14.09.16. Јавна набавка бр. 29/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Јагодина – Ћуприја, мостови преко Црних Бара
14.09.16. Јавна набавка број 28/2016 Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево
05.09.16. Јавна набавка бр. 105/2016 – Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица
05.09.16. Рехабилитација државног пута IA реда (E-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-E75BNS/2015-18
30.08.16. Јавна набавка бр. 31/2016 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 16, надвожњак преко железничке пруге Београд – Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола
30.08.16. Јавна набавка бр. 166/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 23, деоница: Ужице – Златибор, Ложионички мост у Ужицу (ИД 1156)
22.07.16. Јавна набавка бр. 56/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Замна, клизиште Замна на км 163+300
22.07.16. Јавна набавка бр. 55/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Плавна, клизиште Плавна на км 154+400
19.07.16. Јавна набавка бр. 57/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 34, деоница: Доњи Милановац - Текија, клизиште Голубиње на км 122+010
19.07.16. Јавна набавка бр. 54/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 29, гранични прелаз са Црном Гором – Јабука – Пријепоље, у месту Равне на км 15+300
18.07.16. Јавна набавка бр. 30/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – преостали радови II део
01.07.16. Јавна набавка бр. 72/2016 – Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75
01.07.16. Појачано одржавање државног пута првог реда IБ 12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1, Реф. бр. Уговора: RRSP/RW-IB12KZR/2015-19
20.06.16. Јавна набавка бр. 7/2016 - Санацијa црних тачака на државном путу IБ реда бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174
14.06.16. Јавна набавка бр. 121-a/2015 - Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања на km 390+050
13.05.16. Јавна набавка бр. 44/2016 - Побољшања државног пута II A реда бр. 137 Крупањ - Грачаница (Љубовија), деоница: Ракићи - Рамићи L=6,05km
05.04.16. ЛОТ 5 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-А 2: Рехабилитација аутопута Е-75 – пролаз кроз Београд
05.04.16. Јавна набавка бр. 168/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 22, деоница: Велика Моштаница - Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак
24.03.16. Јавна набавка бр. 104/2015 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка – Нови Пазар км 461+944

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602