search

Радови

19.07.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IА реда број 1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда број 1 Београд - Ниш са Смедеревом
12.07.17. Јавна набавка бр. 13/2016 - Појачано одржавање коловоза раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 и улице Светосавске у Кикинди
08.06.17 Извођење преосталих радова, Сектор Б5.3 – изградња петље Петлово Брдо и Орловача – Коначно решење
02.06.17. Јавна набавка бр. 14/2017 – Монтажно – демонтажни објекат на наплатној станици “Димитровград”
30.05.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IА реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр. 1 Београд - Ниш са Смедеревом
30.05.17. Јавна набавка бр. 48/2017 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 13, деоница: Кикинда - улаз у Башаид од км 85+600 до км 88+773
19.05.17. Јавна набавка бр. 38/2017 - Одржавање дела државних путева I и II реда у Републици Србији
17.05.17. Јавна набавка бр. 78/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 38, Крушевац - Разбојна, деоница: Шумице - Мудраковац, од km 74+621,33 до km 75+412,75 Л=774,2m
16.05.17. Јавна набавка бр. 129/2016 - Коридор 10 /Е-75/ - електро радови на петљи „Прешево“
22.03.17. Јавна набавка бр. 11/2017 - Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на km 217+365 државног пута I-A реда бр.1 (аутопут Е-75)
30.12.16. Појачано одржавање државног пута IБ 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20
26.12.16. Јавна набавка бр. 149/2016 – Додатни радови на изградњи аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31, регулација Јужне Мораве са притокама
14.09.16. Јавна набавка бр. 29/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Јагодина – Ћуприја, мостови преко Црних Бара
14.09.16. Јавна набавка број 28/2016 Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево
05.09.16. Јавна набавка бр. 105/2016 – Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица
05.09.16. Рехабилитација државног пута IA реда (E-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-E75BNS/2015-18
30.08.16. Јавна набавка бр. 31/2016 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 16, надвожњак преко железничке пруге Београд – Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола
30.08.16. Јавна набавка бр. 166/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 23, деоница: Ужице – Златибор, Ложионички мост у Ужицу (ИД 1156)
22.07.16. Јавна набавка бр. 56/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Замна, клизиште Замна на км 163+300
22.07.16. Јавна набавка бр. 55/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Плавна, клизиште Плавна на км 154+400

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602