search

Радови

27.05.15. ЛОТ 6 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута E-75 од петље „Траншпед“ до Врчина
27.05.15. Јавна набавка бр. 215/2014 - Периодично одржавање државног пута II A реда број 184, Јагодина - Рековац (пут ка фабрици каблова)
15.05.15. Јавна набавка бр. 104/2014 - Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - јавно осветљење пута Владичин Хан - Сурдулица
14.05.15. Претходно обавештење - Увођење затвореног система на деоници: Сириг - Суботица, модификовање отвореног система на наплатним станицама Змајево и Врбас и опремање нових наплатних станица Фекетић, Бачка Топола, Жедник и Суботица
14.05.15. Претходно обавештење - Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"
14.05.15. Претходно обавештење - Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Бубањ поток"
14.05.15. Претходно обавештење - Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић
14.05.15. Претходно обавештење - Изградња моста преко Бегеја - обилазница око Зрењанина
14.05.15. Претходно обавештење - Извођење преосталих радова - радови у реци у оквиру ЛОТ-а 3.0 & 5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од НС до БГ од km. 136+225 до km. 141+100
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање објеката на државном путу I Б реда број 35, изградња новог моста код Милутиновца ИД 1298, деоница: Кладово - Брза Паланка на km. 21+549
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање објеката на државном путу I Б реда број 16, надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана, на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање клизишта на државном путу II A реда број 152, Топола - Рудник "Шаторња", од km. 10+200 до km. 10+796
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу II Б реда број 340, Новаци - Памбуковица, општина Уб, L=5,03km
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу II A реда број 139, Рогачица - Мачков камен, L=6km
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I Б реда број 36, Параћин - Зајечар, укрштај у Бољевцу (раскрсница државног пута I Б реда број 36 и државног пута II A реда број 218)
14.05.15. Претходно обавештење - Редовно одржавање објеката на државним путевима I и II реда
14.05.15. Претходно обавештење - Редовно одржавање државних путева I и II реда
11.05.15. Јавна набавка бр. 9/2015 - Приступни пут "Лалинци" L=2,6km. уз аутопут E-763 Београд - Јужни Јадран, сектор 2: Љиг - Пожега, деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) - Бољковци
17.04.15. Јавна набавка бр. 105/2014 - Постављање расвете у насељеним местима и расвета у тунелима и на мостовима - Расвета источна обилазница Крушевац
17.04.15. Јавна набавка бр. 154/2014 - Извођење преосталих (завршних) радова на деоници Левосоје - Прешево, на Коридору 10 (E-75) од km. 955+700,59 до km. 976+950,00, L=21,25 km

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602