search

Радови

24.06.15. Јавна набавка бр. 8/2015 - Демонтажа, транспорт и одлагање машинских постројења за обраду камена са КО Мала Копашница
23.06.15. LOT B3.2. Обилазница Београд, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице
18.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Изградња аутопута Е-75, Београд - Ниш - граница БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354.73 до km. 942+413.31
02.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Извођење радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354,73 до km. 942+413,31
29.05.15. Јавна набавка бр. 185/2014 - Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II А реда број 180, Гуча-Чачак (клизишта на локацији Јездина на km. 3+500,00)
29.05.15. Јавна набавка бр. 44/2014 - Монтажно - демонтажни објекат на наплатној станици "Нови Сад"
29.05.15. Јавна набавка бр. 167/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23 и I B реда број 21, деоница: Пожега- Ужице, надвожњак преко пруге и пута
27.05.15. ЛОТ 6 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута E-75 од петље „Траншпед“ до Врчина
27.05.15. Јавна набавка бр. 215/2014 - Периодично одржавање државног пута II A реда број 184, Јагодина - Рековац (пут ка фабрици каблова)
15.05.15. Јавна набавка бр. 104/2014 - Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - јавно осветљење пута Владичин Хан - Сурдулица
14.05.15. Претходно обавештење - Увођење затвореног система на деоници: Сириг - Суботица, модификовање отвореног система на наплатним станицама Змајево и Врбас и опремање нових наплатних станица Фекетић, Бачка Топола, Жедник и Суботица
14.05.15. Претходно обавештење - Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"
14.05.15. Претходно обавештење - Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Бубањ поток"
14.05.15. Претходно обавештење - Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић
14.05.15. Претходно обавештење - Изградња моста преко Бегеја - обилазница око Зрењанина
14.05.15. Претходно обавештење - Извођење преосталих радова - радови у реци у оквиру ЛОТ-а 3.0 & 5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од НС до БГ од km. 136+225 до km. 141+100
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање објеката на државном путу I Б реда број 35, изградња новог моста код Милутиновца ИД 1298, деоница: Кладово - Брза Паланка на km. 21+549
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање објеката на државном путу I Б реда број 16, надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана, на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање клизишта на државном путу II A реда број 152, Топола - Рудник "Шаторња", од km. 10+200 до km. 10+796
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу II Б реда број 340, Новаци - Памбуковица, општина Уб, L=5,03km

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602