search

Радови

24.03.16. Јавна набавка бр. 104/2015 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка – Нови Пазар км 461+944
04.03.16. Јавна набавка бр. 4/2016 - Увођење система за наплату путарине на деоници аутопута Владичин Хан – граница са БЈР Македонијом
01.03.16. Јавна набавка бр. 111/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I А реда бр. 1, надвожњак преко железничких пруга Београд - Ниш и Трупале - Поповац на km 813+159,15 десне траке ауто-пута и km 813+164,90 леве траке ауто-пута Е-75
13.01.16. ЛОТ 8 Пројектовање и изградња петље "Нова Пазова"
28.12.15. Јавна набавка бр. 103/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи – Сјеница km 335+627,43
25.12.15. Јавна набавка бр. 162/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23, деоница: Нова Варош – Пријепоље, мост преко реке Бистрице („Бистрица 7“)
21.12.15. Јавна набавка бр. 147/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ ртеда број 12 Нови Сад – Зрењанин, деоница: Нови Сад – Каћ, продужени надвожњак
21.09.15. Јавна набавка бр. 81/2015 - Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару
17.09.15. Јавна набавка бр. 88/2015 - Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд
23.06.15. LOT B3.2. Обилазница Београд, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице
18.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Изградња аутопута Е-75, Београд - Ниш - граница БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354.73 до km. 942+413.31
02.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Извођење радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354,73 до km. 942+413,31
29.05.15. Јавна набавка бр. 185/2014 - Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II А реда број 180, Гуча-Чачак (клизишта на локацији Јездина на km. 3+500,00)
29.05.15. Јавна набавка бр. 167/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23 и I B реда број 21, деоница: Пожега- Ужице, надвожњак преко пруге и пута
27.05.15. ЛОТ 6 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута E-75 од петље „Траншпед“ до Врчина
15.05.15. Јавна набавка бр. 104/2014 - Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - јавно осветљење пута Владичин Хан - Сурдулица
17.04.15. Јавна набавка бр. 154/2014 - Извођење преосталих (завршних) радова на деоници Левосоје - Прешево, на Коридору 10 (E-75) од km. 955+700,59 до km. 976+950,00, L=21,25 km
01.04.15. Пројекат аутопута и обилазнице око Београда Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-75 - пролаз кроз Београд
27.03.15. Јавна набавка бр. 1/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549
16.03.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602