search

Радови

18.07.16. Јавна набавка бр. 30/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – преостали радови II део
01.07.16. Јавна набавка бр. 72/2016 – Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75
01.07.16. Појачано одржавање државног пута првог реда IБ 12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1, Реф. бр. Уговора: RRSP/RW-IB12KZR/2015-19
20.06.16. Јавна набавка бр. 7/2016 - Санацијa црних тачака на државном путу IБ реда бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174
14.06.16. Јавна набавка бр. 121-a/2015 - Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања на km 390+050
13.05.16. Јавна набавка бр. 44/2016 - Побољшања државног пута II A реда бр. 137 Крупањ - Грачаница (Љубовија), деоница: Ракићи - Рамићи L=6,05km
05.04.16. ЛОТ 5 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-А 2: Рехабилитација аутопута Е-75 – пролаз кроз Београд
05.04.16. Јавна набавка бр. 168/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 22, деоница: Велика Моштаница - Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак
24.03.16. Јавна набавка бр. 104/2015 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка – Нови Пазар км 461+944
04.03.16. Јавна набавка бр. 4/2016 - Увођење система за наплату путарине на деоници аутопута Владичин Хан – граница са БЈР Македонијом
01.03.16. Јавна набавка бр. 111/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I А реда бр. 1, надвожњак преко железничких пруга Београд - Ниш и Трупале - Поповац на km 813+159,15 десне траке ауто-пута и km 813+164,90 леве траке ауто-пута Е-75
13.01.16. ЛОТ 8 Пројектовање и изградња петље "Нова Пазова"
28.12.15. Јавна набавка бр. 103/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи – Сјеница km 335+627,43
25.12.15. Јавна набавка бр. 162/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23, деоница: Нова Варош – Пријепоље, мост преко реке Бистрице („Бистрица 7“)
21.12.15. Јавна набавка бр. 147/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ ртеда број 12 Нови Сад – Зрењанин, деоница: Нови Сад – Каћ, продужени надвожњак
21.09.15. Јавна набавка бр. 81/2015 - Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару
17.09.15. Јавна набавка бр. 88/2015 - Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд
23.06.15. LOT B3.2. Обилазница Београд, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице
18.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Изградња аутопута Е-75, Београд - Ниш - граница БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354.73 до km. 942+413.31
02.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Извођење радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354,73 до km. 942+413,31

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602