search

Радови

14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу II A реда број 139, Рогачица - Мачков камен, L=6km
14.05.15. Претходно обавештење - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I Б реда број 36, Параћин - Зајечар, укрштај у Бољевцу (раскрсница државног пута I Б реда број 36 и државног пута II A реда број 218)
14.05.15. Претходно обавештење - Редовно одржавање објеката на државним путевима I и II реда
14.05.15. Претходно обавештење - Редовно одржавање државних путева I и II реда
11.05.15. Јавна набавка бр. 9/2015 - Приступни пут "Лалинци" L=2,6km. уз аутопут E-763 Београд - Јужни Јадран, сектор 2: Љиг - Пожега, деоница 1: Љиг (Доњи Бањани) - Бољковци
17.04.15. Јавна набавка бр. 105/2014 - Постављање расвете у насељеним местима и расвета у тунелима и на мостовима - Расвета источна обилазница Крушевац
17.04.15. Јавна набавка бр. 154/2014 - Извођење преосталих (завршних) радова на деоници Левосоје - Прешево, на Коридору 10 (E-75) од km. 955+700,59 до km. 976+950,00, L=21,25 km
02.04.15. Јавна набавка бр. 6/2015 - ЛОТ 3.0 & 5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од km. 136+225 до km. 141+100, извођење преосталих радова (радови у реци)
01.04.15. Пројекат аутопута и обилазнице око Београда Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-75 - пролаз кроз Београд
27.03.15. Јавна набавка бр. 1/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549
23.03.15. Јавна набавка бр. 102/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I A реда број 1, мост преко пруге код Великог Орашја на km. 668+327 (десна трака)
16.03.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница
16.03.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник
12.02.15. ЛОТ B 5.4 Изградња тунелске галерије - против пожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела Стражевица
03.02.15. ЕБРД кредит - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 22 Прељина - Краљево, деоница: Мрчајевци- Крељево 1
03.02.15. ЕБРД кредит - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II A 170 Рогачица - Бајина Башта, деоница: Рогачица 2 - Бајна Башта 1
15.01.15. Јавна набавка бр. 245/2014 - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, на општинском путу село Дружетић и село Гола Глава, мост преко реке Уб (ИД 10018)
15.01.15. Јавна набавка бр. 244/2014 - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIA реда број 141 и насеља Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ИД 10004)
06.01.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од km 0+000 до km 29+050
06.01.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од km 0+000 до km 20+279

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602