search

Радови

02.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Извођење радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354,73 до km. 942+413,31
29.05.15. Јавна набавка бр. 185/2014 - Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II А реда број 180, Гуча-Чачак (клизишта на локацији Јездина на km. 3+500,00)
29.05.15. Јавна набавка бр. 167/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23 и I B реда број 21, деоница: Пожега- Ужице, надвожњак преко пруге и пута
27.05.15. ЛОТ 6 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута E-75 од петље „Траншпед“ до Врчина
15.05.15. Јавна набавка бр. 104/2014 - Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - јавно осветљење пута Владичин Хан - Сурдулица
17.04.15. Јавна набавка бр. 154/2014 - Извођење преосталих (завршних) радова на деоници Левосоје - Прешево, на Коридору 10 (E-75) од km. 955+700,59 до km. 976+950,00, L=21,25 km
01.04.15. Пројекат аутопута и обилазнице око Београда Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-75 - пролаз кроз Београд
27.03.15. Јавна набавка бр. 1/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549
16.03.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница
16.03.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник
12.02.15. ЛОТ B 5.4 Изградња тунелске галерије - против пожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела Стражевица
03.02.15. ЕБРД кредит - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 22 Прељина - Краљево, деоница: Мрчајевци- Крељево 1
03.02.15. ЕБРД кредит - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II A 170 Рогачица - Бајина Башта, деоница: Рогачица 2 - Бајна Башта 1
15.01.15. Јавна набавка бр. 244/2014 - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIA реда број 141 и насеља Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ИД 10004)
06.01.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од km 0+000 до km 29+050
06.01.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од km 0+000 до km 20+279
30.12.14. Javni poziv - LOT 5 - Radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke u okviru LOT-a 2: Rehabilitacija autoputa E-75 – prolaz kroz Beograd
31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: ЛАзаревац 4 - Аранђеловац 1
31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац
31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II А 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од km 0+000 до km 27+280

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602