search

Радови

02.04.15. Јавна набавка бр. 6/2015 - ЛОТ 3.0 & 5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од km. 136+225 до km. 141+100, извођење преосталих радова (радови у реци)
01.04.15. Пројекат аутопута и обилазнице око Београда Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-75 - пролаз кроз Београд
27.03.15. Јавна набавка бр. 1/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549
23.03.15. Јавна набавка бр. 102/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I A реда број 1, мост преко пруге код Великог Орашја на km. 668+327 (десна трака)
16.03.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница
16.03.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник
12.02.15. ЛОТ B 5.4 Изградња тунелске галерије - против пожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела Стражевица
03.02.15. ЕБРД кредит - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 22 Прељина - Краљево, деоница: Мрчајевци- Крељево 1
03.02.15. ЕБРД кредит - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II A 170 Рогачица - Бајина Башта, деоница: Рогачица 2 - Бајна Башта 1
15.01.15. Јавна набавка бр. 245/2014 - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, на општинском путу село Дружетић и село Гола Глава, мост преко реке Уб (ИД 10018)
15.01.15. Јавна набавка бр. 244/2014 - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIA реда број 141 и насеља Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ИД 10004)
06.01.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од km 0+000 до km 29+050
06.01.15. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од km 0+000 до km 20+279
30.12.14. Javni poziv - LOT 5 - Radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke u okviru LOT-a 2: Rehabilitacija autoputa E-75 – prolaz kroz Beograd
31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: ЛАзаревац 4 - Аранђеловац 1
31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац
31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II А 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од km 0+000 до km 27+280
31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 31 Рашка-граница са АПКМ (Јариње), деоница: Рашка 2 - граница са АПКМ (Јариње), од km 0+000 до km 10+550
10.12.14. Javna nabavka br. 3/2014 - Demontaža i ponovna montaža mašinskih postrojenja za obradu kamena na KO Mala Kopašnica
28.11.14. Prethodno obaveštenje za javnu nabavku br. 240/2014 - Periodično održavanje državnog puta IIA reda br. 198, rehabilitacija kolovozne konstrukcije Odvraćenica – Preko brdo L=11,78 km

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602