search

Услуге

06.06.18. Јавна набавка бр. 41/2018 - Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута Ia реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602