search

Услуге

07.09.18. Јавна набавка бр. 79/2018 - Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602