search

Услуге

16.05.18. Јавна набавка бр. 42/2018 - План детаљне регулације (L=51km) и Идејни пројекат са Студијом опрaвданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km)

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602