search

Услуге

17.11.17. Јавна набавка бр. 60/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве "Крушевац"

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602