search

Услуге

06.10.16. Јавна набавка бр. 87/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда број 21 са путним објектом преко реке Добраве, на km 76+795, деоница: Шабац (Лојанице) – Лојанице

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602