search

Услуге

30.08.18. Јавна набавка бр. 72/2018 – Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 26 од Бање Ковиљаче до Малог Зворника

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602