search

Услуге

21.12.16. Јавна набавка бр. 176/2016 – Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602