search

Услуге

10.03.17. Јавна набавка бр. 5/2017 – Надзор на рехабилитацији државног пута IА реда (аутопут Е-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака) км 111+700 – 117+200, L=5,5 км

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602