search

Услуге

17.03.17. Јавна набавка бр. 3/2017 - Технички преглед објеката - комплекс чеоне наплатне станице на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин, општина Гроцка, град Београд

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602