search

Услуге

20.04.17. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 15 и IБ 21: Лот 1: IБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IБ 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD4-2/2017-01

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602