search

Услуге

20.04.17. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33 и IБ 34: Лот 1: IА 1, Ражањ - Алексинац, Лот 2: IБ 22, Пожаревац - Љешница и Лот 3: IБ 34, Братинац - Браничево, ИД: RRSP/CS3-RRD4-3/2017-02

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602